Wat kost de productie van een professioneel eBook in ePub-formaat?
Dat hangt af van de omvang (aantal bladzijden) en complexiteit van de opmaak van het te converteren boek. ePubStudio hanteert voor de meest gangbare reflowable (flexibele) opmaak drie conversie-prijscategorieën:

  1. Eenvoudige opmaak: vrijwel alleen tekst, niet in kolommen.
  2. Gemiddelde opmaak: tekst met een enkele afbeelding, tabel of voetnoten, niet in kolommen.
  3. Gecompliceerde opmaak: in kolommen en/of met meerdere formules, afbeeldingen, tabellen en voetnoten.

Vul in onze prijscalculator bij de van toepassing zijnde categorie het aantal te converteren pagina’s in. U ziet vervolgens vanzelf hoe voordelig een eBook van ePubStudio is.

In combinatie met een ePub-conversie kan ePubStudio ook een .MOBI-bestand maken, geschikt voor de Kindle-reader van Amazon.com. Maak uw keuze in onze prijscalculator.

Twijfelt u en wilt u van tevoren 100% zekerheid over de kosten?
Of wilt u geen reflowable maar een fixed lay-out?
Vraag dan online offerte aan!